Overgang van hulptrajecten naar MetMaya

Kinderen, jongeren en gezinnen die vóór 1 januari 2024 al specialistische jeugdhulp kregen, kunnen hun traject in 2024 afmaken. Bij voorkeur ook bij dezelfde aanbieder.

We vinden het belangrijk dat jongeren en gezinnen geen hinder ondervinden van de overgang naar de nieuwe werkwijze in de jeugdhulp. Daarom geldt dat kinderen, jongeren en gezinnen die vóór 1 januari 2024 al specialistische jeugdhulp kregen, hun traject in 2024 kunnen afmaken. Bij voorkeur ook bij dezelfde aanbieder. Zie ook de pagina Had jij jeugdhulp in 2023? (voor cliënten).

Nieuwe jeugdhulptrajecten

Elke nieuwe vraag naar aanvullende specialistische jeugdhulp pakt MetMaya op. Zie ook de webpagina Jeugdhulp nodig in 2024 en de website van MetMaya.