Verwijzen naar MetMaya

Algemeen

MetMaya is sinds 1 januari 2024 de enige gecontracteerde aanbieder van aanvullende specialistische jeugdhulp in regio Amersfoort. Kinderen, jongeren en gezinnen die aanvullende specialistische jeugdhulp nodig hebben, verwijs je daarom naar MetMaya. Ook voor consultatie en advies kun je bij MetMaya terecht.

MetMaya teams aanspreekpunt

In alle gemeenten in regio Amersfoort heeft MetMaya 1 of meerdere MetMaya teams. In deze teams werken jeugdhulpverleners met verschillende expertises met elkaar samen. Deze jeugdhulpverleners zijn jouw aanspreekpunt. Bijvoorbeeld als je wilt sparren over een kind of jongere van wie de ontwikkeling vraagt om verdere diagnose en behandeling. 

Andersom kan de jeugdhulpverlener van MetMaya ook met jou contact zoeken voor advies. Dit gebeurt natuurlijk wel altijd in overleg met de jongere of ouder(s)/verzorger(s). Het uitgangspunt is: samen het beste organiseren met en voor onze jeugd. 

Generieke verwijzing

Wat anders is dan in het verleden, is dat je een generieke verwijzing doet naar MetMaya. Uiteraard wel nadat je alle andere opties voor hulp en/of ondersteuning hebt afgewogen. Vervolgens zet MetMaya de hulp in die nodig is voor het kind, de jongere of het gezin. 

Een generieke verwijzing houdt in:

  • geen toekenning van specifieke producten
  • geen toekenning van einddatum, frequentie en eenheid
  • niet langer toekenning van bouwblokken met interventies
  • geen toekenning van herindicaties meer (is niet meer nodig)

Minder administratieve lasten

De generieke verwijzing beperkt het aantal administratieve handelingen. Als verwijzer hoef je namelijk geen eenheden en productsoorten meer aan te geven; de verwijzing naar het MetMaya team is voldoende. Ook hebben verwijzingen geen einddatum meer, met uitzondering van de bepaling jeugdhulp vanuit de Gecertificeerde Instellingen. Verlengingen zijn ook niet meer nodig. Tijdens evaluatiegesprekken tussen het kind, de jongere of het gezin en de jeugdhulpverlener van MetMaya komt de voortgang aan bod. Als blijkt dat de gestelde doelstellingen zijn behaald, is dat reden het traject te beëindigen. En is andere of meer jeugdhulp nodig? Dan kan MetMaya opschalen, zonder dat hiervoor een nieuwe verwijzing nodig is.