Jeugdhulp vanuit MetMaya teams

MetMaya werkt zo dicht mogelijk bij kinderen, jongeren en gezinnen in de buurt. Daarom zijn er in elke gemeente in de regio Amersfoort één of meerdere MetMaya teams. In deze teams werken verschillende jeugdhulpverleners met elkaar samen. Alle noodzakelijke jeugdhulp is daardoor dichtbij beschikbaar.

Hulp écht dichtbij

De jeugdhulpverleners in de MetMaya teams bieden de hulp of ondersteuning thuis, op school en bij de kinderopvang. Of bijvoorbeeld op de locatie van MetMaya in de wijk of online. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt het kind of de jongere de hulp of ondersteuning op een andere plek. Bijvoorbeeld als er opvang nodig is. Of bij een heel specifieke behandeling.

Betere samenwerking

De MetMaya teams hebben nauw contact met het welzijnswerk en de lokale (wijk)teams. En met huisartsen, het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg van de GGD en andere instanties. Jeugd, ouders of verzorgers hoeven hierdoor niet steeds hun verhaal opnieuw te vertellen. Ook lukt het beter om de benodigde hulp op elkaar te laten aansluiten.

Kennis van de gemeente of de wijk

De jeugdhulpverleners in de MetMaya teams kennen de situatie in de gemeente of wijk goed. Ze kunnen bij het bieden van hulp goed aansluiten op wat daar speelt.

Kijk ook op de website van MetMaya.