Verwijzen als huisarts of jeugdarts

De huisarts of jeugdarts kan bij meervoudige problematiek in het gezin verwijzen naar het lokale (wijk)team. Bij ondersteuningsvragen gericht op het onderwijs kan de huisarts of jeugdarts verwijzen naar het MetMaya team en/of de brugfunctionaris van het lokale wijk(team).

Optie 1: consult om hulpvraag te verhelderen: arts betrekt POH Jeugd

POH Jeugd maakt een inschatting waar of door wie het kind, de jongere of het gezin het beste geholpen kan worden. Indien nodig denkt hulpverlener van MetMaya mee.

De POH Jeugd kan vervolgens:

  • zelf de begeleiding bieden
  • verwijzen naar mogelijk collectief aanbod in de wijk (sociale basis) of op school
  • de brugfunctionaris van het lokale (wijk)team of de OSJ’er van MetMaya op school betrekken
  • aanvullende specialistische jeugdhulp regelen bij het MetMaya team

Optie 2 : het vermoeden bestaat dat problemen in het systeem belemmerend zijn voor herstel van het kind: arts leidt toe naar het lokaal (wijk)team

Het lokaal (wijk)team bespreekt met het kind, de jongere, het gezin welke hulpvragen er zijn, welke hulp nodig is en wie deze hulp kan bieden. Indien nodig denkt hulpverlener van MetMaya mee.

Het team kan vervolgens: 

  • zelf de begeleiding bieden
  • het welzijnswerk inzetten en/of toeleiden naar lokaal groepsaanbod in de sociale basis, in de wijk (bijvoorbeeld hulp bij echtscheiding of weerbaarheid)
  • de brugfunctionaris van het lokale (wijk)team of de OSJ’er van MetMaya op school betrekken
  • verwijzen naar MetMaya voor aanvullende specialistische jeugdhulp.

Optie 3 : het is duidelijk dat er aanvullende specialistische jeugdhulp nodig is: arts verwijst naar MetMaya

MetMaya biedt specialistische jeugdhulp aanvullend op de eventuele ondersteuning op school en/of thuis.