Verwijzen vanuit het onderwijs

Elke school heeft een eigen zorgstructuur voor extra ondersteuning van leerlingen. Maar wat als de eigen zorgstructuur niet toereikend is voor de hulpvraag van een leerling? Bijvoorbeeld omdat meer ondersteuning thuis nodig is?

Inschakelen lokale (wijk)team

Als de zorgstructuur op school niet toereikend blijkt, is de eerste stap het inschakelen van het lokale (wijk)team. Het lokale (wijk)team beschikt over brugfunctionarissen voor het onderwijs. Deze kunnen aansluiten op de zorgstructuur van een school. Deze ‘brugfunctionaris’ kan ook een andere naam hebben. Dit verschilt per gemeente.

Verwijzen naar MetMaya

Als duidelijk is dat een leerling aanvullend specialistische jeugdhulp nodig heeft, dan is MetMaya de aangewezen aanbieder die de vraag oppakt. Scholen kunnen zelf niet verwijzen naar MetMaya. Dit kan alleen via bijvoorbeeld de jeugdarts die verbonden is aan de school, het lokale (wijk)team of de huisarts. 

Onderwijs Specialistische Jeugdhulp

Op veel scholen is een MetMaya professional actief als OSJ’er (Onderwijs Specialistische Jeugdhulp). Als school kun je altijd met vragen bij deze professional terecht. Tenslotte is ‘consultatie’ ook een taak van het MetMaya team. Heeft de leerling echt specialistische jeugdhulp nodig? Dan kan de betrokken brugfunctionaris van het lokale (wijk)team een beschikking afgeven voor inzet door het MetMaya team.