Betere besteding van geld voor jeugdhulp

Algemeen

De vernieuwde jeugdhulp in de regio Amersfoort is geen bezuiniging. Het geld wordt juist efficiënter en effectiever besteed. Zo blijft er meer geld over voor de hulpverlening.

Hetzelfde budget

MetMaya krijgt vanaf 1 januari 2024 hetzelfde budget als de gemeenten nu uitgeven aan specialistische jeugdhulp. De nieuwe afspraken over de jeugdhulp in de regio Amersfoort zijn dus geen bezuiniging.

Meer geld over voor hulpverlening

De gemeenten verwachten dat er meer geld overblijft voor kinderen en jongeren die het echt nodig hebben. Vooral voor de zwaardere hulp en ondersteuning. Er gaat namelijk minder geld naar bijvoorbeeld managers en gebouwen.

Minder jeugdhulporganisaties 

Doordat we voortaan werken met één jeugdhulpaanbieder in plaats van velen, zijn er minder bedrijfspanden, directeuren, managers en administraties nodig. Alle jeugdhulpverleners blijven wel nodig, maar niet alle jeugdhulporganisaties. 

Minder overdracht

Tussen jeugdhulpaanbieders is minder overdracht nodig. Bijvoorbeeld als een jongere een andere vorm van hulp of ondersteuning krijgt bij een andere jeugdhulpverlener. Alle hulp en ondersteuning wordt namelijk vanuit MetMaya verzorgd.  

Minder intensieve of langdurige trajecten

Veel specialistische jeugdhulptrajecten zijn straks minder intensief of langdurig. En daardoor minder kostbaar. Dit komt doordat oplossingen voor hulpvragen straks veel vaker worden gevonden in het welzijnswerk, op school of via het lokale (wijk)team. Dus voor hulp waarvoor geen verwijzing nodig is.