Nieuwe werkwijze jeugdhulp: meer ‘gewone’ en minder specialistische hulp

Algemeen

In de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg (regio Amersfoort) is de jeugdhulp vanaf 1 januari 2024 anders georganiseerd. We gaan beter samenwerken dichtbij en rondom onze jeugd en gezinnen, sneller passende hulp bieden aan de meest kwetsbare kinderen, zo veel mogelijk uithuisplaatsingen voorkomen en administratieve lasten verminderen. Gemeenten en partners werken hier ook komende jaren stap voor stap aan.

Oplossingen zonder verwijzing

We willen dat jeugdhulp ook in de toekomst beschikbaar en bereikbaar blijft. We zorgen bijvoorbeeld dat voor lichte(re) hulpvragen een zo ‘gewoon’ mogelijke oplossing wordt gezocht. Dit kan ondersteuning vanuit het lokale (wijk)team zijn of een training of activiteit in de buurt of wijk. Denk aan themabijeenkomsten over autisme of pubertrainingen om om te gaan met stress en spanning op school of thuis. Maar ook maatjeshulp, zelfhulptrajecten bij verslaving en ondersteuning door ervaringsdeskundigen of de inzet van e-health modules. Het mooie is dat voor deze hulp geen verwijzing nodig is. En er is bijna nooit een wachtlijst voor. 

Aandacht voor de omgeving

Niet alleen de jongere zelf krijgt aandacht bij de vernieuwde jeugdhulp. Ook de omgeving kan een rol spelen bij het oplossen van de hulpvraag. Bijvoorbeeld als een (deel van de) oplossing ligt in ondersteuning bij de opvoeding. Dan richten we ons daarop. Inzet van (specialistische) jeugdhulp is daardoor misschien helemaal niet meer nodig. Of nog maar voor een deel.

Specialistische jeugdhulp is aanvullend

Biedt de ‘gewone’ hulp die zonder verwijzing van de huisarts of het lokale (wijk)team beschikbaar is, niet de volledige oplossing? Pas dan zetten we aanvullend specialistische jeugdhulp in. Deze hulp of ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan op de hulp die het kind of de jongere al heeft. Zoals de hulp die die het kind al op school of bij de kinderopvang krijgt of de ondersteuning die het lokale (wijk)team het gezin biedt. 

Eerder hulp voor zwaarste problemen

Door bij hulpvragen eerst naar ‘gewone’ oplossingen te zoeken, is misschien niet altijd specialistische jeugdhulp nodig. Zo ontstaat meer ruimte om de kinderen en jongeren met de zwaarste problemen eerder hulp te bieden.