Wachtlijsten voorkomen

De nieuwe werkwijze in de jeugdhulp moet zorgen voor voldoende jeugdhulp voor jeugd met zwaardere hulpvragen. Voor lichtere hulpvragen komt er meer samenwerking. Onder meer met het lokale welzijnswerk en de lokale (wijk)teams. Zo willen we nieuwe wachtlijsten voorkomen. En bestaande wachtlijsten zo snel mogelijk oplossen.

Toch moeten we ook realistisch zijn. Zoals op veel andere plaatsen in het land, hebben ook wij te maken met een tekort aan medewerkers. En dat heeft invloed op de wachtlijsten. Wel verwachten we dat de korte lijnen met de professionals in de wijken de jeugdhulp efficiënter en ‘sneller’ maakt. Laten we dus samen de hulp ‘zo licht als mogelijk en zwaar als nodig’ aanbieden.