Waarom nieuwe werkwijze in de jeugdhulp?

Algemeen

We willen dat kinderen en jongeren de hulp krijgen die ze echt nodig hebben. Zonder dat ze daar lang op hoeven te wachten. Daarvoor is het nodig dat we een aantal knelpunten in onze jeugdhulp oplossen. De nieuwe werkwijze in de jeugdhulp zorgt daarvoor.

Knelpunten

(Te) veel contracten met aanbieders van specialistische jeugdhulp

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Gemeenten leveren deze jeugdhulp niet zelf. Hiervoor sluiten ze, samen met andere gemeenten in de regio, contracten met jeugdhulpaanbieders. De afgelopen jaren is het aantal aanbieders van specialistische jeugdhulp in regio Amersfoort toegenomen. Al deze aanbieders vulden de hulp op een eigen manier in. Hierdoor werd het aanbod van hulp erg onoverzichtelijk. Van sommige hulp was te veel, van andere hulp te weinig. Niet de vraag van de inwoner stond centraal, maar het aanbod van de aanbieders.

Lange wachtlijsten en extra kosten

Door de manier van werken en contracteren kregen we in onze regio ook veel aanbod voor hulp bij lichte hulpvragen. En te weinig voor zwaardere hulpvragen. Dat zorgde voor lange wachtlijsten voor deze hulp. Om een kind of jongere alvast te helpen, werd vaak ter overbrugging lichtere hulp ingezet. Terwijl deze hulp meestal niet de juiste oplossing was. Dit is niet alleen erg kostbaar. Het is ook vervelend voor het kind of de jongere.

Geen plek voor wie snel hulp nodig heeft

Huisartsen en andere verwijzers stuitten ook op knelpunten. Ze kregen steeds meer moeite met het vinden van een goede plek voor kinderen en jongeren die echt snel hulp nodig hebben.

Het moet slimmer en eenvoudiger

Om de knelpunten op te lossen, maken we het voor iedereen slimmer en eenvoudiger. De vraag en problemen van kinderen, jongeren en gezinnen staan meer voorop. Hier sluit het aanbod van jeugdhulp op aan.

Hulp en ondersteuning moeten ook terechtkomen bij wie de hulp het meest nodig hebben. En gemeenten willen ook een goede samenwerking tussen jeugdhulpverleners en de lokale (wijk)teams, artsen en het onderwijs.

Waarom nu?

Op 31 december 2023 liepen in de regio Amersfoort de contracten met jeugdhulpaanbieders af. De gemeenten sloten daarom per 1 januari 2024 nieuwe contracten af. Dat moment is benut om de knelpunten aan te pakken.