Verwijzing bij crisis

De verwijzing bij crisis blijft in de nieuwe werkwijze van de jeugdhulp in regio Amersfoort ongewijzigd. Hoe zit het ook alweer?

Crisisdienst GGz Centraal

In geval van een crisissituatie meld je als verwijzer het kind of de jongere aan bij de crisisdienst van GGz Centraal. GGz Centraal informeert hierover het betrokken MetMaya team. 

CCP

Het lokale (wijk)team kan ook het CCP (Crisis Co√∂rdinatiepunt) inschakelen voor een kind of jongere als een crisisplaatsing of ambulante crisisondersteuning nodig is.