Verwijzen vanuit het lokale (wijk)team

Het lokale (wijk)team kijkt samen met het kind, de jongere of het gezin naar de hulpvraag en onderzoekt welke ondersteuning in het eigen netwerk beschikbaar is en waarvoor aanvullend specialistische jeugdhulp van MetMaya nodig is.

Ondersteuningsplan

Het lokaal (wijk)team maakt met kind, jongere of gezin een Ondersteuningsplan (1 gezin, 1 plan). Dit plan kan in verschillende gemeenten een andere naam hebben. Hierin staat: 

 • een beschrijving uitvraag relevante leefgebieden
 • welke ondersteuning het eigen netwerk kan bieden
 • wat vanuit de sociale basis / het onderwijs ingezet wordt.
 • eventuele begeleiding door het lokale (wijk)team tijdens het traject
 • de doelen voor de aanvullende specialistische jeugdhulp
 • de verwachting qua planning
 • afspraken over evaluatiemomenten (evaluatie van de voortgang)
 • toestemming voor het delen van  informatie met MetMaya

Is het niet helemaal duidelijk of de hulpvraag tot aanvullende specialistische jeugdhulp leidt? Dan kan de medewerker van het lokale (wijk)team contact opnemen met het MetMaya team voor meedenken en advies.

Het ondersteuningsplan leidt tot de volgende opties. Het lokaal (wijk)team:

 • leidt toe naar sociale basis, onderwijs, volwassenen ggz, werk & inkomen, etc.
 • biedt eigen begeleiding, tenzij…
 • pakt zelf de begeleiding op bij gezinsproblematiek (bijvoorbeeld echtscheiding).
 • maakt individuele beschikking voor MetMaya, voor toekenning aanvullende specialistische jeugdhulp.