Verwijzen als Gecertificeerde Instelling

Is er voor een kind of jongere een bepaling of uitspraak van de rechter? En heeft dit kind of deze jongere aanvullende specialistische jeugdhulp nodig? Een Gecertificeerde Instelling (GI) verwijst in die gevallen altijd naar het MetMaya team.

Specifieke expertise

De route naar MetMaya geldt ook als er specifieke expertise nodig is die MetMaya zelf niet in huis heeft. MetMaya zoekt dan de passende professional in het netwerk.

Begeleiding door het lokaal (wijk)team

Omdat het lokale (wijk)team bij een verwijzing van de GI altijd de begeleiding van het gezin oppakt, worden deze professionals uit het lokale (wijk)team betrokken.