Jeugdhulp dichtbij

Algemeen

Per 1 januari 2024 is in regio Amersfoort de jeugdhulp meer in een netwerk rond de jeugd georganiseerd. We noemen dit: jeugdhulp dichtbij.

Eigen kracht

De gedachte van ‘jeugdhulp dichtbij’ is dat we zo nog beter gebruik kunnen maken van de eigen kracht van het kind, de jongere of het gezin. En van het netwerk om hen heen. Het lokale (wijk)team is nadrukkelijker in beeld om het kind, de jongere en het gezin hierbij te begeleiden. Ook maakt het lokale (wijk)team vaker de verbinding met het welzijnswerk en met andere voorzieningen in de sociale basis. Pas als er echt geen andere oplossing is, wordt aanvullend specialistische jeugdhulp ingezet.

Op school

Jeugdhulp dichtbij betekent daarnaast dat een kind vaker op school hulp krijgt. Dit gebeurt grotendeels vanuit de ondersteuningsstructuur van de school zelf. Daarmee krijgen veel ondersteuningsvragen een reguliere oplossing. Is een reguliere oplossing niet mogelijk? Dan is aanvullend specialistische jeugdhulp beschikbaar. Ook deze hulp wordt zoveel mogelijk op school geleverd. Hiervoor komen ‘vaste gezichten’ van MetMaya op school. Deze jeugdhulpverleners ondersteunen (vaak) meerdere kinderen. Ze zijn onderdeel van het netwerk rond de leerling.

Vanuit ‘gebiedsteams’

Jeugdhulp dichtbij betekent tot slot dat in elke gemeente voortaan één of meerdere MetMaya teams actief zijn. Vanuit deze teams vindt vrijwel alle aanvullende ambulante specialistische jeugdhulp plaats. In de MetMaya teams werken jeugdhulpverleners met uiteenlopende kennis en expertise.

Aanbod dat past bij de vraag

Jeugdhulp dichtbij zien we bijvoorbeeld terug in het aanbod van specialistische jeugdhulp. Het aanbod van het MetMaya team sluit aan op de vraag naar jeugdhulp in de gemeente of wijk. Dus bij de vraag van een kind, jongere of gezin. Hierdoor heeft niet elk MetMaya team dezelfde expertises in huis. Daarnaast werkt het MetMaya team nauw samen met andere lokale partijen. Denk aan het welzijnswerk, de lokale (wijk)teams en het onderwijs. Ook hierdoor kunnen we de (specialistische) jeugdhulp beter laten aansluiten op de vraag of behoefte van een kind, jongere of gezin.