Eén aanbieder voor bijna alle specialistische jeugdhulp: MetMaya

Algemeen

Sinds 1 januari 2024 verzorgt MetMaya bijna alle aanvullende specialistische jeugdhulp aan jeugd tot 18 jaar in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. Deze hulp is aanvullend op jeugdhulp door onder andere lokale (wijk)teams, praktijkondersteuners jeugd en welzijnswerkers. Dit is het resultaat van een aanbestedingstraject waarbij de regio Amersfoort heeft gekozen voor langdurig partnerschap met één aanbieder in plaats van kortlopende contracten met veel aanbieders. Met één partner kunnen we intensief samenwerken en goede afspraken maken.

Veel kennis

MetMaya is een nieuwe organisatie in de regio en komt voort uit de jeugdhulporganisaties Youké, GGZ Centraal en De Rading. Ook werkt MetMaya samen met diverse andere organisaties. MetMaya heeft hierdoor veel kennis in huis. 

‘Klik’ met de hulpverlener

Het is belangrijk dat kinderen, jongeren en gezinnen een hulpverlener krijgen die goed aansluit bij de hulpvraag. Die de situatie goed begrijpt, die luistert naar wat voor de jongere belangrijk is in het traject en de juiste kennis en ervaring heeft.

De hulpverleners van MetMaya verschillen bijvoorbeeld in geloofsovertuiging. Ze hebben vaak ook (kennis van) verschillende culturele achtergronden. Cliënten kunnen hun eigen wensen aangeven. Een ‘klik’ met de hulpverlener is namelijk heel belangrijk om de hulp of ondersteuning te laten slagen.

Voor bijna alle jeugdhulp

Specialistische hulp is hulp die niet via bijvoorbeeld het welzijnswerk of de lokale (wijk)teams kan worden geboden. Jeugdhulpaanbieder MetMaya levert bijna alle specialistische jeugdhulp in regio Amersfoort. Bijna, dus net niet alles.

Welke jeugdhulp biedt MetMaya?

 • Aanvullende specialistische ambulante begeleiding (inclusief onderwijszorgarrangementen)
 • Aanvullende specialistische ambulante behandeling (inclusief onderwijszorgarrangementen)
 • Dagbehandeling (inclusief onderwijszorgarrangementen)
 • Logeren
 • Verblijf en logeren
 • Pleegzorg en wonen in gezinshuizen
 • Verblijf met behandeling

Welke jeugdhulp niet?

De volgende onderdelen van de specialistische jeugdhulp vallen niet onder de dienstverlening van MetMaya; andere aanbieders leveren deze jeugdhulp:

 • Ondersteuning bij dyslexie
 • Dagactiviteiten jeugd
 • Specifieke jeugdhulp, die landelijk is gecontracteerd
 • Jeugdhulp binnen een ziekenhuis
 • Jeugdhulp buiten de regio op basis van het woonplaatsbeginsel, waarbij MetMaya niet betrokken is