Anders samenwerken

Algemeen

De nieuwe werkwijze in de jeugdhulp vraagt een andere manier van samenwerken. Belangrijke elementen zijn: ‘één keer het verhaal vertellen’, ‘elkaar kennen en betrekken’ en ‘inhoudelijk aanvullen’.

Eén keer het verhaal vertellen

In regio Amersfoort vinden we het belangrijk dat kinderen, jongeren of gezinnen hun verhaal maar één keer hoeven te vertellen. De bedoeling is dat de professionals die daarna met het kind, de jongere of het gezin in contact komen, op dit verhaal voortborduren. Ze vullen elkaar dus aan. 

In het geval dat specialistische jeugdhulp nodig is, betekent dit bijvoorbeeld dat MetMaya goed naar een verwijzing kijkt. Op basis van de verwijzing beoordeelt de Entree-coördinator van het MetMaya team bij welke jeugdhulpverlener een kind, jongere of gezin het best op zijn/haar plek is. Er is dus geen sprake meer van overdracht, want er wordt samen opgetrokken vanaf het startpunt. Een herhaling van de intake is daardoor niet meer nodig. 

Elkaar kennen en betrekken

Om elkaar goed aan te vullen, is het belangrijk dat het lokale (wijk)team, huisartsen, praktijkondersteuners jeugd, jeugdartsen, onderwijs en het MetMaya team elkaar goed kennen. En dat ze elkaar opzoeken als het nodig is, zowel bij de toeleiding naar hulp als tijdens het traject. Doen zich problemen voor? Is er een stagnatie in het traject of kan/moet er worden af- of opgeschaald? Dan weten de professionals in het netwerk elkaar te vinden.

Inhoudelijk aanvullen

Het elkaar aanvullen werkt ook door in de hulpverlening zelf. Zo maakt het lokaal (wijk)team samen met het kind, de jongere of het gezin een ondersteuningsplan.

Als aanvullend specialistische jeugdhulp nodig is, gaat het MetMaya team verder op dit plan. De hulpverlener van MetMaya maakt samen met de cliënt een verdiepend jeugdhulpplan. Dit plan is gericht op de doelen uit het ondersteuningsplan.